წმინდა მამათა სახარებისეული მსჯელობანი

ზაქე მეზვერეზე

ერიქონში მრავალი ცოდვილი იყო, რატომ სწორედ ზაქესთან ინება უფალმა შესვლა? რადგან ყველა სხვა ცოდვილი ცოდვილად არ სცნობდა თავს, ზაქე კი სცნობდა.

აქე, ისწრაფე და გარდამოხედ...“ გესმის თუ არა გზააბნეულო ცოდვილო, რა ხმამაღლა ღაღადებს შენი სინდისი? ეს იდუმალი სევდაა დაკარგულ სამოთხეზე, რომელსაც ვერანაირი ამქვეყნიური სიხარული ვერ შესცვლის... გრძნობ განა, ამსოფლიური დიდებისა და პატივის დაუღალავო მეძიებელო, მატლივით როგორ ღრღნის შენს გულს შენივ საკუთარი პატივმოყვარეობა? გახსოვს თუ არა, რომ სიკვდილსა და ხსწნილებას ვერავინ გაექცევა?.. შემზარავია ეწინააღმდეგებოდე ღვთის ხმას და გააღრმავო რომელიმე ვნება სინდისი გაქვავებამდე. ყოველი შეწინააღმდეგება საღვთო მადლთან აღრმავებს გულის უგრძნობელობას... ნეტარ არს, რომელიც გამოემხაუროს უფლის ხმას ცოდვათა მიტოვებით... და იესუც, მოსული წარწყმედულთა ხსნისათვის, ეტყვის ასეთს: დღეს იქმნა ცხორებაჲ სახლისაჲ ამის“.

აქეში დიდებული სული იყო... იგი, როგორც მთავარი მეზვერეთაჲ უკეთური გზით გამდიდრდა და ცოდვილი ადამიანი იყო, მაგრამ იმავ წუთიდან, როცა კი უფალმა მოუხმო ჭეშმარიტ ქრისტეანად იქცა: ქონების ნახევარი გლახაკებს მისცა, დამცირებულებს ოთხმაგად მიაგო... ძნელია ამგვარი შემობრუნება სიბნელიდან სინათლისაკენ, ბოროტებიდან სიკეთისაკენ?.. ზაქეში, სჩანს, უკვე გაჩენილიყო აზრი საკუთარ უღირს ცხოვრებაზე, და სწორედ ამიტომაც არ შეუშინდა დაცინვას - ოღონდ კი ქრისტე ეხილა... უფლის გავლენით მის სულს, შინაგან ადამიანს, უხვად მოეფინა სინათლის სხივები და გაფანტა წყვდიადი...

ზაქეს მაგალითი მისაბაძად რჩება ყველასთვის.

აქემ უფალი ისტუმრა... ამგვარს ბედნიერებას თითოეული ჩვენთაგანი შეიძლება მიემთხვიოს... ქრისტე თვითონ რეკს ჩვენი გულის კარზედ და გვიხმობს სინანულისა და მოქცევისაკენ... მისი ხმა ისმის წმ. წერილიდან, იგივე გვეზრახება ეკლესიის მამათა პირით; მართალთა მაგალითი ხელს უწყობს ცოდვილთა მოქცევას; განსაკუთრებულად განგვაწყობენ სინანულისადმი მწუხარებანი და ავადმყოფობანი... სიკეთე მას ვინც ამ მოწოდებას გამოეხმაურება! უფალი მზადაა ასეთს მიუტეოს ცოდვანი და მოუახლოვდეს მას... ასეთი სიახლოვე კი გვაქვს ჩვენ ქრისტეს მაცოცხლებელ საიდუმლოებათა გზით... ამგვარი სიხარული მხოლოდ წინაგემოსხილვაა ცათა სასუფევლის დაუსრულებელი სიხარულისა.