წმიდა წერილის განმარტებანი

მათეს სახარების განმარტება - მასალების შემკრები, მთარგმნელი და გამმართველი: წილკნელი ეპისკოპოსი ზოსიმე (შიოშვილი)